Synonymer til veieinstrument

badevekt, bakevekt, ballast, bilvekt, byrde, kraft, myntvekt, måleapparat, skala, skålvekt, trykk, tyngde, veieredskap, vekt, vektskål, vektstang, alderdom, angst, besvær, defekt, helvete, lidelse, misdannelse, pine, pinsel, plage, skrøpelighet, smerte, sorg, svakhet, svøpe, sykdom, tortur, ubehagbyrde, age, autoritet, bemyndigelse, bestemthet, fullmakt, herredømme, jurisdiksjon, majestet, makt, maktinstans, myndighet, respekt, rett, styrkekra