Synonymer til veik

avmektig, kraftløs, maktesløs, matt, medtatt, puslete, skjør, skral, skrøpelig, sped, svak, svekket, utilstrekkelig, utmattet, viljeløs, apatisk, avkreftet, dorsk, dvask, døsen, døsig, ferdig, gåen, klar, lei, nedkjørt, pumpa, sigen, slapp, sliten, søvnig, treg, trett, trøtt, utbrent, utkjørt, vissenkraftløs, alvorlig, bedrøvet, beklemt, deprimert, dyster, forstemt, gledesløs, lei seg, melankolsk, mismodig, nedslått, plaget, på gråten, sorgfull, sturen, trist, tung til sinns, tungsindig, tyngetmatt, vissenmatt, avkreftetmatt, skrøp