Synonymer til veiknefalle

falle, avta, bedage seg, blekne, bli lavere/mindre/svakere, dabbe, dale, dempes, ebbe, forminskes, forsvinne, gå ned, krympe, løye, minke, minske, minskes, nee, reduseres, skrumpe, slakne, spakne, svekkes, svinne, tape seg, deise, dette, dratte, dumpe, gli, gå i bakken, gå omkull, gå over ende, gå på hode, ramle, rape, rause, segne, sige sammen, snuble, snåve, stupe, styrte, tryne, tumle, velte