Synonymer til veikneforsvinne

forsvinne, avta, bedage seg, blekne, bli lavere/mindre/svakere, dabbe, dale, dempes, ebbe, falle, forminskes, gå ned, krympe, løye, minke, minske, minskes, nee, reduseres, skrumpe, slakne, spakne, svekkes, svinne, tape seg, bli borte, desertere, dra, fare, flykte, flytte, fordufte, gå under jorden, hoppe av, ile, løpe bort, reise, renne, rømme, stikke av, stryke sin kos, ta beina på nakken, unnfly, unnslippe, unnvike