Synonymer til veiknesvinne

svinne, avta, bedage seg, blekne, bli lavere/mindre/svakere, dabbe, dale, dempes, ebbe, falle, forminskes, forsvinne, gå ned, krympe, løye, minke, minske, minskes, nee, reduseres, skrumpe, slakne, spakne, svekkes, tape seg, bite i gresset, bli kalt bort, , ende sine dager, forgå, forulykke, gå heden, gå til de evige jaktmarker, gå til sine fedre, hensovne, krepere, legge vandringsstaven ned, møte sin skaper, opphøre, sovne inn, visne