Synonymer til veikurs

kurs, allé, autostrada, bilvei, ferdselsåre, gate, gjennomgang, hovedvei, landevei, motorvei, passasje, promenade, riksvei, rute, sidevei, smau, smug, sti, strekning, tråkk, tømmervei, vei, veitkurs, bane, hold, lei, retning, side, dressur, drill, eksersis, forelesning, instruksjon, leksjon, lære, opplæring, orientering, pugging, seminar, skolegang, skolering, studium, terping, time, trening, undervisning, undervisningstime, utdannelse, utdanning, videreutdanning, voksenopplæring, voksenpedagogikk, øvelse