Synonymer til veiretning

retning, bane, hold, kurs, lei, side, bevegelse, disposisjon (vulgær), farge, hang, helning, mote, progresjon, siktepunkt, slagside, streben, strømning, tendens, tidsånd, tilbøyelighet, tilløp, trang, trend, utvikling