Synonymer til veitgjennomgang

gjennomgang, allé, autostrada, bilvei, ferdselsåre, gate, hovedvei, kurs, landevei, motorvei, passasje, promenade, riksvei, rute, sidevei, smau, smug, sti, strekning, tråkk, tømmervei, vei, gjennomlesning, gjennomsyn, korrektur, språkvask