Synonymer til veittråkk

tråkk, allé, autostrada, bilvei, ferdselsåre, gate, gjennomgang, hovedvei, kurs, landevei, motorvei, passasje, promenade, riksvei, rute, sidevei, smau, smug, sti, strekning, tømmervei, vei, krøttersti, skogsvei, veg