Synonymer til vekke interesseframkalle

framkalle, anspore, begeistre, egge, fascinere, fremkalle, ildne, incitere, influere, inspirere, motivere, oppmuntre, spore, stimulere, vekke, avstedkomme, bety, bevirke, bringe, dra etter seg, ende med, forårsake, føre med seg, føre til, innebære, involvere, kreve, medføre, resultere i, skape, volde, være forbundet med