Synonymer til vekselsangkult

kult, andakt, bønn, bønnestund, gudstjeneste, høymesse, kirkesang, kultus, messe, motett, rekviem, seremoni, sjelemesse, tidebønn, dåp, fotvasking, hellig handling, hellig rituale, konfirmasjon, mysterie, nattverd, ordinasjon, religionsutøvelse, rituell handling, sakrament, siste olje, skriftemål, sykesalving, vielse