Synonymer til vekselsangkultus

kultus, andakt, bønn, bønnestund, gudstjeneste, høymesse, kirkesang, kult, messe, motett, rekviem, seremoni, sjelemesse, tidebønn, dåp, fotvasking, hellig handling, hellig rituale, konfirmasjon, mysterie, nattverd, ordinasjon, religionsutøvelse, rituell handling, sakrament, siste olje, skriftemål, sykesalving, vielse