Synonymer til vekselsangmesse

messe, andakt, bønn, bønnestund, gudstjeneste, høymesse, kirkesang, kult, kultus, motett, rekviem, seremoni, sjelemesse, tidebønn, basar, butikk, børs, handelsfellesskap, handelsmarked, kjøpsstevne, loppemarked, marked, marknad, torgmesse, dåp, fotvasking, hellig handling, hellig rituale, konfirmasjon, mysterie, nattverd, ordinasjon, religionsutøvelse, rituell handling, sakrament, siste olje, skriftemål, sykesalving, vielsemesse, framføre, gaule, gjenlyde, gnåle, istemme, jodle, joike, klinge, kvede, kvitre, lokke, lulle, musisere, nynne, skråle, synge, tone, tralle, vokalisere