Synonymer til vekselsangseremoni

seremoni, andakt, bønn, bønnestund, gudstjeneste, høymesse, kirkesang, kult, kultus, messe, motett, rekviem, sjelemesse, tidebønn, avskjed, begravelse, bisettelse, bålferd, gravferd, gravlegging, gravøl, hauglegge, jordfestelse, kransenedleggelse, kremasjon, likferd, minnefest, siste ære