Synonymer til veldedighet

altruisme, edelmot, filantropi, gavmildhet, idealisme, nestekjærlighet, offervilje, oppofrelse, raushet, rundhåndethet, sjenerøsitet, uegennytte, uselviskhet, idealis