Synonymer til veldedighetnestekjærlighet

nestekjærlighet, altruisme, edelmot, filantropi, gavmildhet, idealisme, offervilje, oppofrelse, raushet, rundhåndethet, sjenerøsitet, uegennytte, uselviskhet, beskyttelse, ettersyn, helbredelse, hensyn, hjelp, interesse, kjærlighet, omsorg, omsyn, omtanke, oppmerksomhet, pleie, sut, ta seg av noen, tilsyn, varetekt, vennlighetnestekjærlighet, empati, enhet, enighet, fellesskap, gjensidig forståelse, godvilje, harmoni, medfølelse, overensstemmelse, samhold, samhørighet, samspill, solidaritet, sympati