Synonymer til venne seg av medbryte

bryte, abortere, avbryte, avlyse, avslutte, desertere, droppe, forlate, forsake, fraskrive, hoppe av, kansellere, skrinlegge, stanse, stoppebryte, avskrive, avstå fra, avsverge, forsage, frafalle, fratre, fravike, gi avkall, gi opp, gi på båten, gi slipp på, gi tapt, henlegge, kapitulere, la falle/være/fare, legge på hylla, oppgi, rømme, si farvel til, skyte en hvit pinn etter, slippe, slå fra seg, bane, dyrke opp, fli, frigjøre, greie, legge under plogen, ordne, pynte, re, rense, rydde, sanere, skuffebryte, bore opp, dirke opp, føre opp (til dans), gi adgang, lukke opp, sprette, starte, ta hull på, åpne