Synonymer til venne seg av medrømme

rømme, avskrive, avstå fra, avsverge, bryte, forsage, frafalle, fratre, fravike, gi avkall, gi opp, gi på båten, gi slipp på, gi tapt, henlegge, hoppe av, kapitulere, la falle/være/fare, legge på hylla, oppgi, si farvel til, skrinlegge, skyte en hvit pinn etter, slippe, slå fra seg, bli borte, desertere, dra, fare, flykte, flytte, fordufte, forsvinne, gå under jorden, ile, løpe bort, reise, renne, stikke av, stryke sin kos, ta beina på nakken, unnfly, unnslippe, unnvike