Synonymer til vennekrets

bekjentskaper, bekjentskapskrets, forbindelser, klikk, kontaktflate, krets, miljø, nettverk, omgang, omgangskrets, relasjoner, sirkel, sosiale omgivelser, venner og bekjente, avdeling, bande, flokk, fraksjon, friskare, følge, gerilja, gjeng, gruppe, hale, haleheng, hjord, hop, horde, horg, hurv, hær, hærskare, junta, kleresi, lag, populasjon, seksjon, sverm, utvalgklikk, assosiasjon, befatning, berøring, bindeledd, bro, forbindelse, forening, forhold, interaksjon, kobling, konneksjon, kontakt, kontekst, omstendighet, relasj