Synonymer til venner og bekjentenettverk

nettverk, bekjentskaper, bekjentskapskrets, forbindelser, klikk, kontaktflate, krets, miljø, omgang, omgangskrets, relasjoner, sirkel, sosiale omgivelser, vennekrets, datanettverk, forbindelse, intern-nett, Internett, intranett, kobling, kommunikasjon, nett, verdensvev, vevnettverk, fletning, flettverk, garn, spinn