Synonymer til vennlighetnestekjærlighet

nestekjærlighet, altruisme, edelmot, filantropi, gavmildhet, idealisme, offervilje, oppofrelse, raushet, rundhåndethet, sjenerøsitet, uegennytte, uselviskhet, veldedighetnestekjærlighet, beskyttelse, ettersyn, helbredelse, hensyn, hjelp, interesse, kjærlighet, omsorg, omsyn, omtanke, oppmerksomhet, pleie, sut, ta seg av noen, tilsyn, varetekt, empati, enhet, enighet, fellesskap, gjensidig forståelse, godvilje, harmoni, medfølelse, overensstemmelse, samhold, samhørighet, samspill, solidaritet, sympati