Synonymer til vennlighetomtanke

omtanke, beskyttelse, ettersyn, helbredelse, hensyn, hjelp, interesse, kjærlighet, nestekjærlighet, omsorg, omsyn, oppmerksomhet, pleie, sut, ta seg av noen, tilsyn, varetekt, dyktighet, dømmekraft, erfaring, fornuft, forstand, innsikt, intelligens, klokskap, kløkt, kunnskap, kyndighet, resong, skarpsindighet, vett, visdom, viten