Synonymer til vente seg

bebude, advare, alarmere, forkynne, gi beskjed, henge bjella på katten, komme ut av skapet, kunngjøre, melde, opplyse, proklamere, si ifra, si sannheten, slå alarm, stå fram, ta bladet fra munnen, tipse, underrette, varsku, varslebebude, beregne, forutse, forutsi, forvente, love, predikere, profetere, prognostisere, regne med, spå, tippe, varsle, akte, anse, anslå, bedømme, betrakte, bonitere, dømme, estimere, evaluere, gjennomtenke, kritisere, måle, overveie, regne, se an, se på, sensurere, sette pris på, skatte, skjønne, ta stilling til, taksere, vekte, verdsette, vurdereberegne, ansette, avmåle, dimensjonere, disponere, forutberegne, gjøre et overslag, kalkulere, kvantifisere, oppgi, planlegge, regne ut, spå om, ta i betraktning, taime, tallfeste, tenke etter, time, utregne, arrangere, gruppere, klassifisere, ordne, organisere, plassere, segmentereberegne, be