Synonymer til vente segvarsle

varsle, advare, alarmere, bebude, forkynne, gi beskjed, henge bjella på katten, komme ut av skapet, kunngjøre, melde, opplyse, proklamere, si ifra, si sannheten, slå alarm, stå fram, ta bladet fra munnen, tipse, underrette, varskuvarsle, beregne, forutse, forutsi, forvente, love, predikere, profetere, prognostisere, regne med, spå, tippe, bety, gi uttrykk for, minne om, se ut som, se ut til, tale for, tegne (til), tyde på, virke som, vitne om, være tegn på