Synonymer til venteliggjerne

gjerne, antagelig, antageligvis, antakelig, formodentlig, godt mulig, kan godt hende, muligens, rimeligvis, sannsynligvis, sikkert, trolig, av egen kraft, av fri vilje, av seg selv, fakultativ, godvillig, med det gode, minnelig, selvbestemt, selvvalgt, spontan, ubedt, uoppfordret, uten motstand, valgfrigjerne, beredvillig, frivillig, gladelig, helst, ikke ugjerne, med fornøyelse, med glede, villig