Synonymer til verdensbildeviten

viten, anskuelse, erfaring, erkjennelse, fornemmelse, forståelse, gnosis, innsikt, kunnskap, livsoppfatning, oppfatning, oppfattelse, persepsjon, verdensanskuelse, dyktighet, dømmekraft, fornuft, forstand, intelligens, klokskap, kløkt, kyndighet, omtanke, resong, skarpsindighet, vett, visdom