Synonymer til verdensdelland

land, areal, bakke, , eng, felt, grunn, grønnsvær, jorde, lende, mark, område, terreng, vang, voll, åkerland, distrikt, domene, egn, enemerker, himmelstrøk, kant, landskap, lokalitet, plass, provins, reservat, revir, sektor, sfære, skueplass, sone, sted, strekning, strøk, territorium, traktland, bispedømme, fylke, fyrstedømme, herred, keiserrike, kommune, kongedømme, landområde, landsdel, region, sogn, stat, stift, fastland, jord, kyst, lydrike, nasjon, rike, mig, piss, tiss, urin