Synonymer til verdensdelområde

område, areal, bakke, , eng, felt, grunn, grønnsvær, jorde, land, lende, mark, terreng, vang, voll, åkerområde, distrikt, domene, egn, enemerker, himmelstrøk, kant, landskap, lokalitet, plass, provins, reservat, revir, sektor, sfære, skueplass, sone, sted, strekning, strøk, territorium, traktområde, begrensning, bredde, domensjon, format, grad, innhold, kaliber, kapasitet, lengde, mål, omfang, proporsjon, register, rekkevidde, skala, spenn, spennvidde, størrelse, utbredelse, vidde, volumområde, bispedømme, fylke, fyrstedømme, herred, keiserrike, kommune, kongedømme, landområde, landsdel, region, sogn, stat, stift, fastland, jord, kyst, lydrike, nasjon, rike, åker