Synonymer til verdensdelstat

stat, bispedømme, distrikt, fylke, fyrstedømme, herred, keiserrike, kommune, kongedømme, land, landområde, landsdel, område, region, sogn, stift, territorium, fastland, jord, jorde, kyst, lydrike, mark, nasjon, provins, rike, åker