Synonymer til verdifall

inflasjon, prisstigning, synke i verdi, verdiforringelse, verditap