Synonymer til verdiforringelse

inflasjon, prisstigning, synke i verdi, verdifall, verditap