Synonymer til verdigfordelaktig

fordelaktig, ansett, bra, brukbar, egnet, fagmessig, fint, flott, formålstjenlig, fullgod, gagnlig, godt, grei, gunstig, nyttig, positivt, rett, riktig, skikket, tilbørlig, tilfredsstillende, tjenlig, verdifull, besparende, billig, drivverdig, feit, finansiell, god butikk, gullkantet, innbringende, inntektsbringende, inntektsgivende, lukrativ, lønnsom, nøysom, regningssvarende, rentabel, sparsommelig, utbytterik, økonomisk