Synonymer til verdigriktig

riktig, ansett, bra, brukbar, egnet, fagmessig, fint, flott, fordelaktig, formålstjenlig, fullgod, gagnlig, godt, grei, gunstig, nyttig, positivt, rett, skikket, tilbørlig, tilfredsstillende, tjenlig, verdifull, beviselig, bevist, faktisk, korrekt, objektiv, realistisk, reell, sann, sikker, ugjendrivelig, uomstøtelig, utvilsom, verifisert, virkelig, vitnefast