Synonymer til verdigsømmelig

sømmelig, adekvat, anstendig, bekvem, dekkende, høvelig, kledelig, lugom, måtelig, passende, på sin plass, tilstrekkelig, velvalgt, asketisk, avholdende, bluferdig, dydig, høvisk, intakt, jomfruelig, kysk, moralsk, platonisk, ren, respektabel, sedelig, tuktig, ubesmittet, uskyldig, ærbar