Synonymer til verdistigning

deflasjon, prisfall, stige i verdi, verdiforøkelse, verdiøkning