Synonymer til verditap

inflasjon, prisstigning, synke i verdi, verdifall, verdiforringelse