Synonymer til verdsettelove

love, anbefale, anerkjenne, applaudere, berømme, bøye seg i støvet for, feire, forherlige, gi honnør, gi kompliment, heve til skyene, hylle, klappe for, lovprise, opphøye, prise, påskjønne, rose, sette pris på, sette på gullstol, skamrose, skryte av, smigre, synge ens pris, tilbe, bebude, beregne, forutse, forutsi, forvente, predikere, profetere, prognostisere, regne med, spå, tippe, varsle, vente seg