Synonymer til verkbind

bind, arbeid, bestselger, biografi, bok, diktsamling, eksemplar, foliant, hefte, inkunabel, katalog, leksikon, lesestoff, litterært verk, novelle, pocketbok, publikasjon, roman, skrift, skrivebok, skuespill, særtrykk, tegneserie, trykksak, utgivelse, blytyper, bokstav, håndskrift, skrevne ord, tegn, tekst, emballasje, innpakning, omslag, papir, plast