Synonymer til verkleksikon

leksikon, arbeid, bestselger, bind, biografi, bok, diktsamling, eksemplar, foliant, hefte, inkunabel, katalog, lesestoff, litterært verk, novelle, pocketbok, publikasjon, roman, skrift, skrivebok, skuespill, særtrykk, tegneserie, trykksak, utgivelse, bibel, brukerveiledning, bruksanvisning, fører, gaid, guide, instruksjonsmanual, kompendium, lærebok, manual, oppslagsbok, oppslagsverk, parlør, vademekumleksikon, encyclopedi, ensyklopedi, konversasjonsleksikon, wiki, wikipedia