Synonymer til verkpublikasjon

publikasjon, album, annonse, brosjyre, flygeblad, folder, hefte, innstikk, pamflett, reklame, reklamemateriell, skrift, småskrift, tekst, traktat, arbeid, bestselger, bind, biografi, bok, diktsamling, eksemplar, foliant, inkunabel, katalog, leksikon, lesestoff, litterært verk, novelle, pocketbok, roman, skrivebok, skuespill, særtrykk, tegneserie, trykksak, utgivelse, avis, blad, dagbok, dameblad, journal, loggbok, magasin, tidsskrift, ukeblad