Synonymer til verktøy

hjelpemiddel, innretning, instrument, musikkinstrument, redskap, arrangement, form, formulering, framstilling, fremstilling, montasje, oppsetning, oppstilling, orden, redaksjoninnretning, avstemning, helhet, hierarki, innordning, innstilling, justering, konfigurasjon, oppsett, ordning, regulering, sammenheng, struktur, system, valginnretning