Synonymer til vernfristed

fristed, adresse, asyl, base, bivuakk, bo, bolig, bopel, bosted, heim, hjem, hjemsted, hus, husrom, kvarter, leir, losji, oppholdssted, paulun, stasjon, tilfluktssted, tilholdsstedfristed, beskyttelse, dekke, dekning, gjemmested, le, livd, ly, sikkerhet, skjul, skjulested, brohode, hamn, havn, hovedkvarter, operasjonsbasis, sentrum, støttepunkt, tilholdssted, utpost