Synonymer til vesenledelse

ledelse, administrasjon, ansvarshavende, bestyrelse, direksjon, embetsverk, formynderskap, forvaltning, papirmølle, skjemavelde, stell, styre, styringsverk, verk, bevoktning, ettersyn, kommando, kontroll, oppfølging, oppsyn, overvåking, overvåkning, regulering, spionasje