Synonymer til vesensforskjelligavstikkende

avstikkende, alternativ, annerledes, antonym, avvikende, blandet, broket, divergerende, forskjellig, forskjelligartet, heterogen, inkommensurabel, kryssende, motsatt, motstridende, skiftende, som ild og vann, som natt og dag, uensartet, ulik, ulikeartet, usammenlignbar, varierende, variert, vekslende, forbausende, forunderlig, merkelig, merkverdig, påfallende, rart, snålt, underlig, uventet