Synonymer til vesensforskjelligblandet

blandet, alternativ, annerledes, antonym, avstikkende, avvikende, broket, divergerende, forskjellig, forskjelligartet, heterogen, inkommensurabel, kryssende, motsatt, motstridende, skiftende, som ild og vann, som natt og dag, uensartet, ulik, ulikeartet, usammenlignbar, varierende, variert, vekslende, flekkete, forurenset, grisete, grumsete, illeluktende, lortete, møkkete, oppspedd, skitten, smussig, svart, uekte, uren, uvasketblandet