Synonymer til vesensforskjelligforskjellig

forskjellig, alternativ, annerledes, antonym, avstikkende, avvikende, blandet, broket, divergerende, forskjelligartet, heterogen, inkommensurabel, kryssende, motsatt, motstridende, skiftende, som ild og vann, som natt og dag, uensartet, ulik, ulikeartet, usammenlignbar, varierende, variert, vekslende, eventuell, latent, potensiell, virtuell