Synonymer til vesensforskjelliguensartet

uensartet, alternativ, annerledes, antonym, avstikkende, avvikende, blandet, broket, divergerende, forskjellig, forskjelligartet, heterogen, inkommensurabel, kryssende, motsatt, motstridende, skiftende, som ild og vann, som natt og dag, ulik, ulikeartet, usammenlignbar, varierende, variert, vekslende