Synonymer til vesensforskjelligulik

ulik, alternativ, annerledes, antonym, avstikkende, avvikende, blandet, broket, divergerende, forskjellig, forskjelligartet, heterogen, inkommensurabel, kryssende, motsatt, motstridende, skiftende, som ild og vann, som natt og dag, uensartet, ulikeartet, usammenlignbar, varierende, variert, vekslende, diagonal, fordreid, forvridd, hellende, oblikk, på halv tolv, på siden, på snei, skeiv, skjev, skrå, slak, usymmetrisk, vindskeiv