Synonymer til vesenskjemavelde

skjemavelde, administrasjon, ansvarshavende, bestyrelse, direksjon, embetsverk, formynderskap, forvaltning, ledelse, papirmølle, stell, styre, styringsverk, verk, byråkrati, formalisme