Synonymer til vesenstell

stell, administrasjon, ansvarshavende, bestyrelse, direksjon, embetsverk, formynderskap, forvaltning, ledelse, papirmølle, skjemavelde, styre, styringsverk, verk, behandling, ettersyn, fiks, flikking, justering, lappverk, overhaling, pass, pleie, reparasjon, røkt, utbedring, vedlikehold